Make your own free website on Tripod.com
МІСТО
Осте сте
бі бо
бу
візники — люди
трамваї — люди
автомобілібілі
бігорух рухобіги
рухливобіги
berceus* кару
селі
елі
лілі
пути велетні
диму сталь
палять
пах
пахка
пахітоска
дим синій
чорний ди
м
пускають
бензин
чаду жить
чаду благать
кохать кахикать
життєдать
життерух
життєбе-
нзин
авто
трам.
Київ, 23.V. 1914

* Колискова (фр.)