̲Ʋ
,
,

.

,
,
, ,
.

' ,
.
, ,
.

,
.
, ,
.

,
-.

.

,
-,
, , :
̳ ...