БРАМА ЗАБОРОВСЬКОГО
(Коректив)

ІІ

Ваш милий образ — трафарет і хрія:
Був характерніший цей меценат —
Князь церкви, синодальний дипломат,
Досвідчений і промітний вітія.

Він знав, як оздобляє панагія
І люстро мав на споді (біля врат
Оглянути пишноту власних шат),
Дбав, щоб була ефектна літургія.

А гроші, жертвувані школярам,
Рипіди й маски тріумфальних брам —
То є медаль, що має на звороті

Хижацтво й хамство «від усіх джерел»:
Гладких ченців, що догоджають плоті,
І чорні стріхи монастирських сел.
12.ХП.1930