Леонід Мосендз
1897 - 1948
Б «Буває мить, коли душа натхненна...»

З «Загув мотор у високості...»

У «У татарви шукали оборони...»

Щ «Що серед океану каравела?..»