Василь Бобинський
1898 - 1938
В Вечірня мелодія

К Камо

Л Літо

С Стежка
Стріла

Т Тайна танцю